Scholarly Communication Research Group to jednostka badawcza kierowana przez prof. UAM. dra hab. Emanuela Kulczyckiego i afiliowana w Instytucie Filozofii, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grupa została powołana 3 października 2016 r. decyzją Dyrektora Instytutu Filozofii UAM. Współpracujemy ze sobą od kilka lat, a w naszej pracy koncentrujemy się na komunikacji naukowej, ewaluacji nauki, polityce naukowej oraz bibliometrii. Realizujemy kilka projektów badawczych związanych z tymi tematami.

W naszych badaniach nad komunikacją naukową i oceną nauki skupiamy się na wszystkich aspektach upowszechniania wiedzy. Badamy, w jaki sposób naukowcy komunikują swoje badania oraz jak ich publikacje są oceniane. Interesują nas przede wszystkim praktyki w naukach humanistycznych i społecznych – jak są kształtowane i jak są zmieniane przez systemy ewaluacji nauki.

Skład grupy: Emanuel Kulczycki, Aneta Drabek, Ewa A. Rozkosz, Marek Hołowiecki