3. Warsztat naukometryczny

Badania nad produktywnością naukowców
23 marca 2018 r., Poznań


Program ramowy + abstrakty

Kliknij i pobierz program [plik PDF]

Prezentacje z warsztatu zostaną udostępnione do pobrania z figshare – link


Informacje o warsztacie

Grupa badawcza Scholarly Communication Research Group organizuje warsztat poświęcony ewaluacji nauki, naukometrii oraz dyskursom nad nauką i szkolnictwem wyższym.

Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy. Połączenie w badaniach tych aspektów deskryptywnych i normatywnych nie jest proste.

Celem warsztatu jest spotkanie badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukoznawstwem, naukometrią oraz bibliometrią. Chcemy, aby warsztat stał się platformą wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Dlatego przyjmujemy, że uczestnicy warsztatu w swoich wystąpieniach będą kładli szczególny nacisk na prezentację swoich metod, założeń teoretycznych oraz ram teoretycznych wyznaczających ich badania. Zakładamy, że warsztat nie tem służyć jedynie prezentacji zrealizowanych wyników, lecz ma poddać pod dyskusję przyjmowane bądź proponowane metody i perspektywy.

Dlatego zapraszamy badaczy zajmujących się naukometrią od strony matematycznej, statystycznej, z perspektywy polityki naukowej czy też badań krytycznych. Wierzymy, że ta wielość podejść do naukometrii pozwoli wszystkim uczestnikom warsztatu ulepszyć własne stanowisko i metody.


Zgłoszenie na warsztat

Zgłoszenia (wypełniony formularz) prosimy przesłać na adres:
ewarozkosz@gmail.com do 14 stycznia 2018 r.

Potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia.

Przyjęte na warsztat abstrakty wystąpień opublikujemy na stronie internetowej warsztatu.

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

Formuła warsztatu przewiduje, że każdy z uczestników będzie miał 20 minut na prezentację, po której będzie prowadzona 20 minutowa dyskusja.


Komitet organizacyjny

  • Aneta Drabek
  • Marek Hołowiecki
  • Emanuel Kulczycki
  • Ewa A. Rozkosz

Organizatorzy

  • Scholarly Communication Research Group
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Realizacja warsztatu jest wsparta przez projekt „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0057/NPHR3/H11/82/2014.