1. Warsztat naukometryczny

Bibliometryczne metody ewaluacji nauki
20 maja 2016 r., Katowice


Wszystkie prezentacje z warsztatu można pobrać z figshare – link


Informacje o warsztacie

Zapraszamy na warsztat poświęcony naukometrii oraz komunikacji naukowej.

Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy. Połączenie w badaniach tych aspektów deskryptywnych i normatywnych nie jest proste. Problemem są nie tylko kwestie metodologiczne czy teoretyczne, ale również „narzędziowe”: uprawianie naukometrii w „nieanglojęzycznym” kraju staje przed wyzwaniami niespotykanymi w tzw. nauce Zachodniej. Trudności dotyczą zwłaszcza badania sposobów ewaluacji nauki za pomocą narzędzi lokalnych (np. lokalnych wskaźników naukometrycznych).

Uważamy, że najlepszym sposobem rozwoju i prowadzenia coraz to lepszych badań jest wzajemne uczenie się oraz konsolidowanie środowiska osób podejmujących podobne wyzwania naukowe.

Dlatego pragniemy zainaugurować „Warsztaty naukometryczne”, na których moglibyśmy w małym gronie omawiać stawiane problemy badawcze, dzielić wypracowywanymi metodami oraz podejmować wspólne wyzwania.

Celem warsztatu jest spotkanie badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukometrią oraz bibliometrią. Chcemy, aby warsztat stał się platformą wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Dlatego przyjmujemy, że uczestnicy warsztatu w swoich wystąpieniach będą kładli szczególny nacisk na prezentację swoich metod, założeń teoretycznych oraz ram teoretycznych wyznaczających ich badania. Zakładamy, że warsztat nie ma służyć jedynie prezentacji zrealizowanych wyników, lecz ma poddać pod dyskusję przyjmowane bądź proponowane metody i perspektywy. Dlatego zapraszamy badaczy zajmujących się naukometrią od strony matematycznej, statystycznej, z perspektywy polityki naukowej czy też badań krytycznych. Wierzymy, że ta wielość podejść do naukometrii pozwoli wszystkim uczestnikom warsztatu ulepszyć własne stanowisko i metody.

Planujemy, aby liczba uczestników warsztatu nie przekroczyła 12 osób, które zaprezentują swoje badania, w tym również badania “w toku”. W tej edycji warsztatu nie przewidujemy miejsc dla słuchaczy bez referatu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie zgłoszenia, które zostanie poddane recenzji.

Udział w warsztacie jest bezpłatny (organizatorzy nie zapewniają noclegu).  Nie wystawiamy certyfikatów uczestnictwa w warsztacie; nie planujemy również żadnej publikacji „powarsztatowej”.

Warsztat odbędzie się 20 maja 2016 r.  w Katowicach, w murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.


Komitet organizacyjny:

Aneta Drabek
Marek Hołowiecki
Emanuel Kulczycki
Ewa A. Rozkosz

Organizatorzy:

Scholarly Communication Research Group
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Zgłoszenia na warsztat

Zgłoszenia (wypełniony formularz) prosimy przesłać na adres:
emanuel@ekulczycki.pl do 10 marca 2016 r.
Potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia.

Przyjęte na warsztat abstrakty wystąpień opublikujemy na stronie internetowej warsztatu.

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

Formuła warsztatu przewiduje, że każdy z uczestników będzie miał 20 minut na prezentację, po której będzie prowadzona 20 minutowa dyskusja.

Sprawy techniczne

Warsztat odbędzie się w małej sali konferencyjnej wyposażonej w rzutnik. Będzie możliwość podpięcia własnego komputera z prezentacją (VGA) oraz korzystania z internetu (Wifi).

Zakwaterowanie

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Poniżej wskazujemy hotele znajdujące się najbliżej miejsca odbywania się wydarzenia:

Hotel Novotel

Qubus Hotel

Hostel


Program ramowy + abstrakty

Kliknij i pobierz program [plik PDF]

Jak dotrzeć na miejsce

Uwaga: Przy wyjściu z dworca trzeba się kierować w stronę głównej hali (czyli I peronu)

Autobusy z dworca PKP (dworzec autobusowy znajduje się na poziomie -1, zejście bezpośrednio w budynku dworca PKP):

930 (przystanek docelowy: Katowice-Uniwersytecka lub Katowice Hotel Novotel – z obu jest podobnie blisko)
940 (przystanek docelowy: Katowice-Uniwersytecka Altus lub Katowice Hotel Novotel– z obu jest podobnie blisko)

Cena biletu: 3,20 zł (1,60 zł ulgowy) + 3,20 zł (bagaż); trzeba kupić bilet “na jedno miasto”

Tramwaje (pl. Szewczyka) obok Galerii Katowickiej i Dworca PKP

15 (Katowice Dworzec PKP -> Katowice Damrota)
20 (Katowice Dworzec PKP -> Katowice Damrota)

Cena biletu: 3,20 zł (1,60 zł ulgowy) + 3,20 zł (bagaż); trzeba kupić bilet “na jedno miasto”

Taxi (postój tuż po wyjściu z dworca):

Echo-Taxi oraz City-Taxi

Pieszo (gdyby ktoś się zdecydował), to do Centrum jest ok. 20 minut z Dworca PKP.


Kontakt

Emanuel Kulczycki – emanuel@ekulczycki.pl
Przedstawiciel Gospodarza warsztatu: Aneta Drabek – aneta.drabek@us.edu.pl


Realizacja warsztatu jest wsparta przez projekt „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0057/NPHR3/H11/82/2014.