Kinga Ciereszko

Kinga Ciereszko was a PhD candidate at the SCRG at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Kinga wrote her MA thesis [in Polish], entitled, “Scientific communities and the patterns of using academic social media” within one of our projects.

Research Interests: social media for scientists, scholarly communication, research evaluation

 

Publications:

Ciereszko, K. (2019). Hierarchiczna struktura akademii w mediach społecznościowych dla naukowców: Studium przypadku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauka, 2, 161–173. doi: 10.24425/nauka.2019.129238

Presentations:

Autonomy versus Accountability: value tensions in individual research evaluation in SSH,  Nordic Science and Technology Studies Conference 2019

Pomiędzy autonomią a rozliczalnością. Ocena pracownicza naukowców w Polsce, 17th Polish Sociological Congress