Publications

Selected Articles in English

 1. Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). ‘Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries’, Scientometrics. doi: 10.1007/s11192-018-2711-0 [PDF]
 2. Sīle, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., Guns, R., Engels, T.C.E., Arefiev, P., Dušková, M., Faurbæk, L., Holl, A., Kulczycki, E., Nelhans, G., Petr, M., Pisk, M., Soós, S., Stojanovski, J., Stone, A., Šušol, J., Teitelbaum, R. (2018). Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey, Research Evaluation. doi:10.1093/reseval/rvy016 [PDF]
 3. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. doi: 10.1038/543481a [Link]
 4. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [PDF]
 5. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. doi: 10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 6. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 7. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]
 8. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of Communication, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 9. Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, Central European Journal of Communication, Vol. 7, No 2 (13), 175–188. [PDF]
 10. Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1/2014), 132–155. [PDF]
 11. Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. 4 (English Edition), 51–63. [PDF]
 12. Kulczycki, E. (2013). The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media, Teorie vědy / Theory of Science, vol. 1, 3–28. [PDF]

Selected Articles in Polish

 1. Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), ss. 63–78. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa, 52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 4. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 5. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]
 6. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Books

 1. Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, pp. 282. [in Polish] [PDF]
 2. Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 222. [in Polish] [PDF]

Edited volumes

 1. Komunikacja naukowa w humanistyce, ed. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 328. [PDF]

Reports

 1. Hołowiecki, M. (2017). Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4). Poznań: Scholarly Communication Research Group.DOI: 10.6084/m9. gshare.5368915 [PDF]
 2. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394. [PDF]
 3. Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957. [PDF]
 4. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4. [PDF]