Publications

Selected Articles in English

 1. Kulczycki, E. (2019). Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvy043 [Link]
 2. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Examining how country-level science policy shapes publication patterns: the case of Poland. Scientometrics. doi: 10.1007/s11192-019-03092-1 [PDF]
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Drabek, A. (2019). Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. Canadian Journal of Sociology, 44, 9–30. doi: 10.29173/cjs28794 [PDF]
 4. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E., Guns, R., & Hołowiecki, M. (2019). How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing. „PLoS ONE”, 14(3), e0214423. doi: 0.1371/journal.pone.0214423 [PDF]
 5. Giménez-Toledo E., Mañana-Rodríguez J., Engels T.C.E., Guns R., Kulczycki E., Ochsner M., Pölönen, J., Sivertsen, G., Zuccala, A.A. (2019). Taking scholarly books into account, part II: a comparison of 19 European countries in evaluation and funding. Scientometrics.  doi:10.1007/s11192-018-2956-7 [Link]
 6. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2018). Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System. Journal of Data and Information Science. Vol. 3. No 4. doi: 10.2478/jdis-2018-0021 [PDF]
 7. Kulczycki, E. (2018). The diversity of monographs: Changing landscape of book evaluation in Poland. Aslib Journal of Information Management. doi:10.1108/AJIM-03-2018-0062 [Link]
 8. Engels, T. C. E., Istenič Starčič, A., Kulczycki, E., Pölönen, J., & Sivertsen, G. (2018). Are book publications disappearing from scholarly communication in the social sciences and humanities? „Aslib Journal of Information Management”, AJIM-05-2018-0127. doi:10.1108/AJIM-05-2018-0127 [PDF]
 9. Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). ‘Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries’, Scientometrics. doi: 10.1007/s11192-018-2711-0 [PDF]
 10. Sīle, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., Guns, R., Engels, T.C.E., Arefiev, P., Dušková, M., Faurbæk, L., Holl, A., Kulczycki, E., Nelhans, G., Petr, M., Pisk, M., Soós, S., Stojanovski, J., Stone, A., Šušol, J., Teitelbaum, R. (2018). Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey, Research Evaluation. doi:10.1093/reseval/rvy016 [PDF]
 11. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. doi: 10.1038/543481a [Link]
 12. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [PDF]
 13. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. doi: 10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 14. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 15. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]
 16. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of Communication, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 17. Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, Central European Journal of Communication, Vol. 7, No 2 (13), 175–188. [PDF]
 18. Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1/2014), 132–155. [PDF]
 19. Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. 4 (English Edition), 51–63. [PDF]
 20. Kulczycki, E. (2013). The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media, Teorie vědy / Theory of Science, vol. 1, 3–28. [PDF]

Selected Articles in Polish

 1. Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), ss. 63–78. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa, 52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 4. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 5. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]
 6. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Books

 1. Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, pp. 282. [in Polish] [PDF]
 2. Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 222. [in Polish] [PDF]

Edited volumes

 1. Komunikacja naukowa w humanistyce, ed. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 328. [PDF]

Reports

 1. Hołowiecki, M. (2017). Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4). Poznań: Scholarly Communication Research Group.DOI: 10.6084/m9. gshare.5368915 [PDF]
 2. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394. [PDF]
 3. Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957. [PDF]
 4. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4. [PDF]