Numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” redagowany przez Emanuela Kulczycki

Ukazał się właśnie  gościnnie redagowany przeze Emanuela Kulczycki najnowszy numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” poświęcony naukometrycznym i bibliometrycznym narzędziom ewaluacji.

Numer – w otwartym dostępie [kliknij i przejdź do numeru] – ukazuje się w momencie trwających reform sektora nauki i szkolnictwa wyższego realizowanych pod hasłem Ustawy 2.0.…

Nowy tekst Emanuela Kulczyckiego w „Nature”

Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [Link]

Anna O. Szust, fikcyjna badaczka, została redaktorem kilkudziesięciu recenzowanych pism naukowych. Kilka z nich uczyniło ją nawet redaktorem naczelnym – to wynik prowokacji przeprowadzonej przez polskich naukowców.…

Ewa Rozkosz o ocenie polskich jednostek naukowych w programie Rozmowa Echo24

W programie “Rozmowa Echo24” Ewa Rozkosz opowiadała o ocenie polskich jednostek naukowych. Wyniki tej oceny wiążą się bezpośrednio z finansowaniem nauki. Najlepiej ocenione jednostki naukowe uzyskują większe środki na realizację działalności naukowej z tzw. dotacji bazowej, ważnego strumienia finansowania nauki w Polsce.

Nowy artykuł Emanuela Kulczyckiego i Ewy Rozkosz w „Scientometrics”

Kulczycki, E. & Rozkosz, E.A.  (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. „Scientometrics” doi:10.1007/s11192-017-2261-x

Abstrakt

This article discusses the Polish Journal Ranking, which is used in the research evaluation system in Poland.…

O naszym raporcie na łamach PRESS i PAN Nauka w Polsce

Na łamach serwisu press pojawił się tekst pt. Co trzecie pismo naukowe nie ukazało się w zeszłym rok  o naszym raporcie o opóźnieniach wydawniczych.

Prinscreen z press.pl 

Natomiast serwis PAP Nauka w Polsce opublikował tekst pt. Raport: polskie czasopisma naukowe ukazują się z dużym opóźnieniem

Printscreen z serwisu PAP Nauka w Polsce

 …

Raport o opóźnieniach wydawniczych polskich czasopism

W ramach prac nad projektem Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii przygotowaliśmy raport analizujący opóźnienia wydawnicze polskich czasopism. Autorami raportu są: Aneta Drabek, Ewa A. Rozkosz i Emanuel Kulczycki. Raport jest również do pobrania poniżej  (bezpośrednio z serwisu figshare).

W poniższym wpisie prezentujemy najważniejsze dane oraz dodatkową interpretację na końcu wpisu.…