Numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” redagowany przez Emanuela Kulczycki

Ukazał się właśnie  gościnnie redagowany przeze Emanuela Kulczycki najnowszy numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” poświęcony naukometrycznym i bibliometrycznym narzędziom ewaluacji.

Numer – w otwartym dostępie [kliknij i przejdź do numeru] – ukazuje się w momencie trwających reform sektora nauki i szkolnictwa wyższego realizowanych pod hasłem Ustawy 2.0.…