1. Warsztat naukometryczny

Bibliometryczne metody ewaluacji nauki
20 maja 2016 r., Katowice


Wszystkie prezentacje z warsztatu można pobrać z figshare – link


Informacje o warsztacie

Zapraszamy na warsztat poświęcony naukometrii oraz komunikacji naukowej.

Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy.