Publikacje

Wybrane publikacje (angielski)

 1. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [Link]
 2. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [PDF]
 3. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. doi: 10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 4. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 5. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. W: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, ss. 95–104. [PDF]
 6. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of Communication, „Annals of the University of Craiova – Philosophy Series”, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 7. Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, „Central European Journal of Communication”, Vol. 7, No 2 (13), 175–188. [PDF]
 8. Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, „Annals of the University of Craiova – Philosophy Series”, Vol. 33 (1/2014), 132–155. [PDF]
 9. Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Vol. 4 (English Edition), 51–63. [PDF]
 10. Kulczycki, E. (2013). The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media, „Teorie vědy / Theory of Science”, vol. 1, 3–28. [PDF]

Wybrane publikacje (polski)

 1. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 3. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 4. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]
 5. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Książki

 1. Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 282. [PDF]
 2. Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 222. [PDF]

Prace zbiorowe

 1. Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, ss. 328. [PDF]

Raporty

 • Hołowiecki, M. (2017). Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4). Poznań: Scholarly Communication Research Group.DOI: 10.6084/m9. gshare.5368915 [PDF]
 • Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394. [PDF]
 • Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957. [PDF]
 • Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4. [PDF]