Poradnik dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych

Drabek, Aneta. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań; Scholarly Communication Research Group, doi: 10.6084/M9.FIGSHARE.5683972

Niniejszy poradnik skierowany jest przede wszystkim do wydawców czasopism i zawiera porady dotyczące indeksowania czasopism w bazach danych.Przedstawiam w nim korzyści z rejestracji czasopism w bazach danych, które nie sprawdzają się tylko do podwyższenia punktacji, ale uwzględniają również inne zalety, takie jak ocena czasopism, wiarygodność danych, cytowania i inne.

Ukazuję rolę baz danych w ocenie czasopism naukowych w Polsce oraz wskaźników bibliometrycznych, które były wykorzystywane przy konstruowaniu Wykazów czasopism punktowanych. Zwracam także uwagę na kryteria wyboru bazy danych i przygotowanie czasopisma do indeksowania, a także na to co zrobić, żeby współpraca między redakcją czasopisma a wydawcą bazy danych układała się efektywnie. W rozdziale dotyczącym cytowań przygotowałam kilkanaście wskazówek dotyczących przygotowania bibliografii załącznikowych tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo prawidłowego rozpoznania cytowania. Wiele osób poszukuje literatury posiłkując się najbardziej popularną wyszukiwarką naukową – Google Scholar.

Odpowiedni rozdział traktuje o tym jak przygotować czasopismo i zwiększyć jego widoczność w Google Scholar. Obszerną część poradnika stanowią wytyczne dotyczące kryteriów jakie musi spełnić czasopismo, aby mieć możliwość indeksowania w wybranych bazach danych: Scopus, Web of Science Core Collection, DOAJ – Directory of Open Access Journals oraz ERIH Plus. W towarzyszącym Poradnikowi Aneksie znaleźć można opisy 34 baz danych.

Wskazówki zawarte w Poradniku przydatne być mogą nie tylko w kontekście indeksowania czasopism w bazach danych. Stanowią one uniwersalne rady dotyczące przygotowywania czasopism i mogą pomóc podnieść jego jakość.