Numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” redagowany przez Emanuela Kulczycki

Ukazał się właśnie  gościnnie redagowany przeze Emanuela Kulczycki najnowszy numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” poświęcony naukometrycznym i bibliometrycznym narzędziom ewaluacji.

Numer – w otwartym dostępie [kliknij i przejdź do numeru] – ukazuje się w momencie trwających reform sektora nauki i szkolnictwa wyższego realizowanych pod hasłem Ustawy 2.0. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” wydawane jest przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.

Nowa ustawa będzie wprowadzała m.in. nowe rozwiązania w zakresie instytucjonalnej oceny nauki. Jestem przekonany, że lektura tekstów niniejszego numeru pozwoli nie tylko zrozumieć toczące się dyskusje, ale również może dostarczyć wielu argumentów „za” lub „przeciw” konkretnym proponowanym rozwiązaniom.  Numer otwiera tłumaczenie klasycznego już jest tekstu Benoîta Godina pt. O źródłach bibliometrii. Jest to świetna lektura wprowadzająca w zagadnienie mierzenia i ocenienia nauki, pracy naukowej i samych naukowców. Drugi tekst pt. Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski pozwoli Czytelnikom zapoznać się z jednym z najbardziej znanych krajowych systemów ewaluacji nauki. Autorem tekstu jest Gunnar Sivertsen – twórca Modelu Norweskiego – którego praca zainspirowała różne systemy ewaluacji z wielu krajach.

Oprócz dwóch tłumaczeń pojawiają się również artykuły oryginalne, wywiad z Davidem Sweeney’em i raport z badań. Mamy przyjemność zaprosić również do lektury artykułu Emanuela Kulczyckiego pt. Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce.