Nowy tekst Emanuela Kulczyckiego w „Nature”

Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [Link]

Anna O. Szust, fikcyjna badaczka, została redaktorem kilkudziesięciu recenzowanych pism naukowych. Kilka z nich uczyniło ją nawet redaktorem naczelnym – to wynik prowokacji przeprowadzonej przez polskich naukowców. O swoim śledztwie piszą na łamach „Nature”.

To pierwsze szeroko zakrojone śledztwo naukowców, w którym sprawdzono wiarygodność przyjmowanych redaktorów, wśród pism wydawanych w otwartym dostępie (open-access) o dobrej reputacji, oraz takich, które są często cytowane – posiadają wysoki „impact factor”, czyli współczynnik wpływu. W ramach badań ujęto też czasopisma o dyskusyjnej reputacji.

Śledztwo przeprowadzili: dr hab. Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Emanuel Kulczycki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dr Agnieszka Sorokowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, i dr Katarzyna Pisanski z Instytutów Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Sussex w Brighton.

„Naukowcy publikują artykuły w pismach o dyskusyjnej reputacji z wielu powodów – często chcą mieć w swoim dorobku dużą liczbę publikacji, aby w ten sposób być wyżej punktowanym przez uniwersytety. Bywa, że po prostu mylą się – wysyłają artykuły do wydawnictw o podobnie brzmiących tytułach do tych prestiżowych” – opowiada PAP dr hab. Kulczycki, jeden z autorów badań.

Więcej o badaniu: