Ewa Rozkosz o ocenie polskich jednostek naukowych w programie Rozmowa Echo24

W programie “Rozmowa Echo24” Ewa Rozkosz opowiadała o ocenie polskich jednostek naukowych. Wyniki tej oceny wiążą się bezpośrednio z finansowaniem nauki. Najlepiej ocenione jednostki naukowe uzyskują większe środki na realizację działalności naukowej z tzw. dotacji bazowej, ważnego strumienia finansowania nauki w Polsce. Działa tutaj znany w socjologii nauki efekt św. Mateusza, który oznacza, że temu, co ma, będzie jeszcze więcej dane. Zatem alokacja środków przeznaczonych na działalność badawczą jest nierówna i ukierunkowana na dotowanie najlepszych jednostek. Nie zamyka to jednak drogi uczonym z jednostek słabszych w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe na naukę z inny źródeł, rozdzielane przez inne agencje finansujące naukę.

Ocena jednostek naukowych ma charakter wielowymiarowy i złożony. Jednostki oceniane są w ramach czterech kryteriów. Natomiast każde kryterium obejmuje wiele składowych, osiągnięć naukowych, które przeliczane są na punkty. Najważniejsze jest kryterium obejmujące publikacje, czyli artykuły w czasopismach naukowych i monografie. Ono właściwie w wielu wypadkach decyduje o przyznanej kategorii. Do sprawnego przeprowadzenia oceny artykułów opublikowanych w czasopismach  wykorzystuje się Wykazy czasopism punktowanych, które są instrumentem polityki naukowej. Te wykazy składają się z trzech części. Najwięcej problemów nastręcza tzw. część B składająca się z polskich czasopism naukowych. Po niej widać, w jaki sposób system oceny obowiązujący w naszym kraju, wpłynął na rynek polskich czasopism naukowych. Podczas rozmowy Ewa Rozkosz wspomniała o wynikach badań o opóźnieniach wydawniczych polskich czasopism, realizowanych przez Scholarly Communication Research Group. Pokazują one, że co trzecie polskie czasopismo naukowe na początku 2017 r. miało poważne opóźnienia, tj. nie wydało ani jednego numeru w 2016 r. To jest jeden z problemów dotyczących części B wykazu czasopism, z którym musi zmierzyć się ministerialny zespół ds. oceny czasopism.