RESSH 2017 –­ Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities

Call for Papers

University of Antwerp, Campus Middelheim, Antwerp, Belgium
6–7 July 2017

The EvalHum Initiative is pleased to open the call for papers for its second international conference on Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (RESSH), to be held at the University of Antwerp, Belgium, on the 6thand 7th of July 2017.…

1. Warsztat naukometryczny

Bibliometryczne metody ewaluacji nauki
20 maja 2016 r., Katowice


Wszystkie prezentacje z warsztatu można pobrać z figshare – link


Informacje o warsztacie

Zapraszamy na warsztat poświęcony naukometrii oraz komunikacji naukowej.

Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy.