3. Warsztat naukometryczny

Badania nad produktywnością naukowców
23 marca 2018 r., Poznań


Program ramowy + abstrakty

Kliknij i pobierz program [plik PDF]

Prezentacje z warsztatu zostaną udostępnione do pobrania z figshare – link


Informacje o warsztacie

Grupa badawcza Scholarly Communication Research Group organizuje warsztat poświęcony ewaluacji nauki, naukometrii oraz dyskursom nad nauką i szkolnictwem wyższym.…

Poradnik dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych

Drabek, Aneta. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań; Scholarly Communication Research Group, doi: 10.6084/M9.FIGSHARE.5683972

Niniejszy poradnik skierowany jest przede wszystkim do wydawców czasopism i zawiera porady dotyczące indeksowania czasopism w bazach danych.

RESSH 2017 –­ Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities

Call for Papers

University of Antwerp, Campus Middelheim, Antwerp, Belgium
6–7 July 2017

The EvalHum Initiative is pleased to open the call for papers for its second international conference on Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (RESSH), to be held at the University of Antwerp, Belgium, on the 6thand 7th of July 2017.…

2. Warsztat naukometryczny

Główne idee w ewaluacji nauki
7 kwietnia 2017 r., Poznań


Program ramowy + abstrakty

Kliknij i pobierz program [plik PDF]

Prezentacje z warsztatu można pobrać z figshare – link


Informacje o warsztacie

Grupa badawcza Scholarly Communication Research Group zaprasza na warsztat poświęcony ewaluacji nauki, naukometrii oraz dyskursom nad nauką i szkolnictwem wyższym.…

1. Warsztat naukometryczny

Bibliometryczne metody ewaluacji nauki
20 maja 2016 r., Katowice


Wszystkie prezentacje z warsztatu można pobrać z figshare – link


Informacje o warsztacie

Zapraszamy na warsztat poświęcony naukometrii oraz komunikacji naukowej.

Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy.