Nowa publikacja o praktykach publikacyjnych polskich i flamandzkich naukowców

Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. W: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, ss. 95–104.

Punktem wyjścia dla naszych analiz było zauważenie nieadekwatności stanowiska głoszącego, że wzory publikacyjne w zakresie typów publikacji w naukach humanistycznych i społeczne są stabilne oraz że wzory są stabilne, jeśli chodzi o język publikacji – z tym że odsetek publikacji w języku angielskim rośnie.

Co jednak ważniejsze, dotychczasowe badania sugerują, że chociaż wzory publikacyjne są podobne między dyscyplinami uprawianymi w różnych krajach, to różnią się między samymi dyscyplinami. Innymi słowy: filozofowie w Niemczech publikują podobnie jak filozofowie w Norwegii, lecz filozofowie w Niemczech publikują inaczej niż socjologowie w Niemczech.  Na podstawie obecnych badań (głównie na danych z Finlandii, Norwegii i Flandrii) wyłania się taki obraz wzorów publikacyjnych w naukach humanistycznych i społecznych.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić na dwóch krajach (a dokładniej kraju i regionie), jak ta sytuacja wygląda, gdy w analizach uwzględni się kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu wykorzystaliśmy dane o publikacjach flamandzkich naukowców zawartych w bazie VABB-SHW oraz dane polskich naukowców z PBN-u.