Członkowie

Kierownik grupy badawczej

emanuel-kulczycki-_21

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki. Pracuje w Instytucie Filozofii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczący  Zespołu ds. oceny czasopism oraz członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego: stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2016–2019).

Zainteresowania badawcze: ewaluacja nauki, naukometria, polityka naukowa, otwarta nauka, teoria komunikacji

Strona domowa :: Google Scholar Citations :: ResearchGate :: Academia.edu

Zaangażowany w projekty:

  • Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii (kierownik projektu).
  • European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (kierownik projektuGrant Holder Institution)
  • Historia idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury (Główny wykonawca)

Członkowie

aneta_drabek

dr Aneta Drabek. Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania źródeł informacji. Jest współtwórcą bazy Arianta – która gromadzi informacje o naukowych i branżowych polskich czasopismach.

Zainteresowania badawcze: bibliometria, ocena czasopism, analiza cytowań, polityka naukowa

Google Scholar Citation :: ResearchGate :: Academia.edu

Zaangażowana w projekty:

  • Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii (wykonawca).

dr Ewa A. Rozkosz. Badaczka afiliowana przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini  Zespołu ds. oceny czasopism w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems.

Zainteresowania badawcze: bibliometria, ewaluacja nauki, naukometria.

Strona domowa ::  Google Scholar Citation :: ResearchGate :: Academia.edu

Zaangażowana w projekty:

  • Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii (wykonawca).

mgr inż. Marek Hołowiecki. Informatyk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest koordynatorem projektu: „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” (2014-2018) oraz menedżerem akcji COST „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” (2016-2020). Od 2014 roku współpracuje z Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.

Google Scholar Citation :: Academia.edu

Zaangażowany w projekty:

  • Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii (koordynator)
  • European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (grant manager – Grant Holder Institution)